header

Asociaţia Fan Club FC Argeş

Asociaţia „Fan Club FC Argeş” funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000, modificată, ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, independentă şi neguvernamentală. Asociaţia este autonomă, neguvernamentală şi nu are scopuri politice, lucrative ori patrimoniale, se constituie în mod voluntar de catre membrii fondatori pe baza liberului consimţământ.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în mod independent de clubul de fotbal FC Argeş  şi îi reprezintă exclusiv pe membrii săi.

Asociaţia are ca scopuri principale reprezentarea suporterilor echipei FC Argeş, promovarea, protejarea imaginii, identităţii, istoriei şi tradiţiei clubului / echipei de fotbal FC Argeş.

Persoană de contact: Dobre Florin – Preşedinte, Telefon: 0756 336 761, Mail: contact